King's Own Scottish Borderers WW1 Pair of Medals

King's Own Scottish Borderers WW1 Pair of Medals

Code: 18338

£50.00
 

King's Own Scottish Borderers WW1 Pair of Medals
Awarded to 23182 Pte J. McCreadie K.O.Sco.Bord. Retaining original silk ribbon